Sygefraværssamtaler – Hvorfor?

Sygefraværssamtaler – Hvorfor?

Sygefraværssamtaler er et vigtigt værktøj til at reducere sygefravær på arbejdspladsen. Desværre bliver de ofte nedprioriteret eller gennemført uden den nødvendige forberedelse og omsorg. I denne blog vil vi dykke ned i, hvordan man kan afholde effektive sygefraværssamtaler, der virkelig gør en forskel.

Hvornår skal en sygefraværssamtale afholdes?

En sygefraværssamtale kan afholdes i flere situationer, eksempelvis ved:

  • Gentaget sygefravær: Når en medarbejder har haft flere korte sygeperioder inden for en bestemt tidsramme.
  • Længerevarende sygdom: Ved langvarig sygemelding skal samtalen afholdes senest 4 uger fra første sygedag. Dette er også kendt som den lovpligtige sygefraværssamtale.

Formålet med sygefraværssamtalen

Sygefraværssamtalen har to hovedformål: afklaring og omsorg.

  • Afklaring: Her afklares det, om der er noget, arbejdspladsen i samarbejde med medarbejderen kan gøre for at forkorte fraværet og få medarbejderen hurtigere tilbage.
  • Omsorg: Dette aspekt handler om at vise omsorg for medarbejderen og sikre, at de føler sig savnet og værdsat på arbejdspladsen. Spørgsmål som “Hvordan har du det?” er centrale her.

Tal også med medarbejdere med hyppigt fravær

For medarbejdere med hyppigt sygefravær er det vigtigt at tale om, hvordan fraværet kan reduceres, og hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderen. Formålet er at forebygge, at hyppige fravær udvikler sig til længerevarende sygemeldinger.

Lovpligtig Sygefraværssamtale

Ifølge Sygedagpengelovens § 7a er det lovpligtigt for arbejdsgivere at afholde en sygefraværssamtale inden for fire ugers sygefravær. Formålet er at indsamle oplysninger til kommunen, så jobcentret kan vurdere, om der skal sættes en kommunal indsats i gang.

Sygefraværssamtaler som struktureret værktøj

Det er en god idé at afholde sygefraværssamtaler tidligt i sygdomsforløbet, gerne allerede ved dag 8 eller 10. Tidlig opfølgning kan hjælpe med at finde løsninger, der får medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdet.

Drøft arbejdsevne frem for fravær

Under samtalen bør fokus være på medarbejderens arbejdsevne og fremtidige løsninger snarere end fortidens fravær. Diskuter, hvilke opgaver medarbejderen kan udføre, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så medarbejderen kan bidrage, selv under sygdom.

 

Sygefraværssamtaler – Hvorfor?

Eksempler på gode spørgsmål i en sygefraværssamtale

  • Hvilke af dine normale arbejdsopgaver har du svært ved i øjeblikket?
  • Hvilke andre arbejdsopgaver vil du kunne udføre pt.?
  • Hvordan kan vi som arbejdsplads hjælpe til med, at du kommer tilbage på arbejdet?
  • Hvordan kan vi sammen finde en løsning på, hvordan du bedst kommer i gang igen?
  • Hvad skal jeg fortælle dine kolleger?

Retfærdighed i sygefraværssamtaler

Det er vigtigt, at strukturen for sygesamtaler og fraværssamtaler er nedskrevet i en sygefraværspolitik og derved ens for alle. Dette sikrer retfærdighed og konsistens i håndteringen af sygefravær.

Hvor skal samtalerne afholdes?

Hvis det er helbredsmæssigt forsvarligt, bør sygesamtalerne afholdes på arbejdspladsen for at signalere en fortsat tilknytning. Alternativt kan samtalerne afholdes telefonisk, i medarbejderens hjem eller på et neutralt sted.

Sygefraværssamtaler er et effektivt værktøj til at reducere sygefravær, når de afholdes systematisk og med fokus på afklaring og omsorg. Ved at skabe en god struktur og sikre retfærdighed i samtalerne kan virksomheder støtte deres medarbejdere og mindske sygefravær.

Relaterede indlæg