Kulturanalyse – 16 spørgsmål til at måle organisationskultur

17 spørgsmål til kulturanalyse

17 spørgsmål til kulturanalyse

Organisationskultur har en dybtgående indvirkning på succes. Derfor er det afgørende at forstå, hvordan medarbejdere opfatter kulturen. En organisatorisk kulturanalyse er et kraftfuldt værktøj til at vurdere og forbedre organisationens kultur.

Hvorfor måle organisationskultur?

Organisationskulturen kan enten fremme eller hæmme en virksomheds succes. En sammenhængende og støttende kultur skaber tillid, fællesskab og tilhørsforhold. Desuden tiltrækker og fastholder den dygtige medarbejdere, som er engagerede og produktive. Ifølge en undersøgelse fra EY U.S. anser 92% af deltagerne organisationskultur som en topfaktor for, om de bliver hos en arbejdsgiver. En stærk kultur fører således til højere medarbejderengagement, reducerer stress og øger fastholdelsen.

Fordele ved at gennemføre en organisatorisk kulturanalyse

En kulturanalyse giver direkte feedback fra medarbejderne og hjælper med at træffe informerede HR- og forretningsbeslutninger.

Fordelene inkluderer:

  • Identificering af den nuværende kultur og etablering af benchmarks for fremtidige vurderinger.
  • Bevidsthed om, hvad medarbejderne værdsætter ved kulturen.
  • Identificering af problemer og praksis, der underminerer kulturen.
  • Fremme af gennemsigtighed og kommunikation med medarbejderne.

17 spørgsmål til kulturanalyse

16 Spørgsmål til en organisatorisk Kulturanalyse

Medarbejderfeedback er afgørende for at evaluere organisationskultur. For at forstå medarbejdernes opfattelse er det nødvendigt at stille spørgsmål, der udtrækker de rette informationer.

Her er 16 eksempler:

Er organisationens mission og vision klar for dig?
 • Organisationskulturen bør matche det, virksomheden hævder at stå for.
Ser du virkningen af dine arbejdsopgaver på opnåelsen af organisationens mål?
 • Medarbejdere, der ser værdien af deres bidrag, føler sig mere forbundet med organisationen.
Hvor effektiv er den overordnede kommunikation i organisationen?
 • Når medarbejdere er informerede, er der større gennemsigtighed og mindre frustration.
Er der gennemsigtighed i, hvordan beslutninger på højt niveau træffes?
 • At forstå årsagerne til ændringer reducerer misinformation og negativ spekulation.
Tilbyder organisationen et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere?
 • En positiv organisationskultur er svær at opretholde, hvis medarbejderne føler sig usikre.
Ærer og fremmer organisationen mangfoldighed, lighed, inklusion og tilhørsforhold?
Understøtter organisationen medarbejdernes trivsel og balance mellem arbejde og privatliv?
 • Når medarbejdere føler sig værdsatte som mennesker, skabes et nærende miljø.
Giver din leder dig kompetencer til at træffe beslutninger?
 • En følelse af autonomi giver medarbejdere stolthed over deres arbejde.
Føler du dig fri til at udtrykke dine idéer og meninger om arbejdsrelaterede spørgsmål?
 • Når medarbejdere kan tale frit, føler de sig hørt og betroede.
Kan du udtrykke bekymringer uden frygt for konsekvenser?
 • Frygt for konsekvenser kan få medarbejdere til at ignorere problemer eller tolerere vanskelige situationer.
Føler du dig opmuntret til at opfinde og eksperimentere med kreative idéer?
 • I en sund kultur ved medarbejderne, at de kan prøve nye ting, selvom de ikke altid lykkes.
Er onboarding-processen effektiv til at hjælpe nye medarbejdere med at falde til?
 • Nye medarbejdere får deres første indtryk af kulturen under onboarding.
Bliver konflikter og interpersonelle problemer adresseret og løst effektivt?
 • Hurtig håndtering af spændinger forhindrer dem i at blive et accepteret norm.
Tilbydes der tilstrækkelige muligheder for kontinuerlig læring og færdighedsudvikling?
 • En organisation, der investerer i langvarig medarbejderudvikling, viser en kultur af vækst.
Hvad kan du bedst lide ved vores organisationskultur?
 • Direkte feedback om de stærke kulturelle punkter afslører, hvad der skal styrkes.
Hvordan kunne organisationskulturen forbedres?
 • Udforskning af medarbejdernes prioriteringer hjælper med at identificere problemer og fokusere på meningsfulde områder.

 

Tjekliste: Sådan udføres en kulturanalyse

En effektiv spørgeskemaundersøgelse om organisationskultur kræver omhyggelig planlægning.

Følgende trin kan guide processen:

Identificer målene

   • Bestem formålet med undersøgelsen. Er det for at bekræfte kulturens styrker og svagheder? Måle påvirkningen på medarbejderengagement? Design undersøgelsen med dette mål i tankerne.

Samarbejd med interessenter

   • Involvering af interessenter sikrer, at undersøgelsen er omfattende og relevant.

Vælg leveringsmetode

   • En brugervenlig online platform kan forenkle processen. Overvej alternative formater for medarbejdere uden digital adgang.

Vælg spørgsmålstyper og formulering

   • Brug en kombination af multiple choice, ja/nej, rangering, meningsskalaer og åbne spørgsmål for at få varieret feedback.

Gennemfør en pilotundersøgelse

   • Test undersøgelsen med en lille gruppe medarbejdere for at identificere eventuelle problemer.

Implementer undersøgelsen

   • Promover undersøgelsen gennem alle relevante kanaler, forklar formålet og hvordan medarbejdernes input vil blive brugt.

Ved at følge denne strukturerede tilgang kan du navigere gennem de udfordringer og muligheder, der opstår fra eksterne påvirkninger. En veludført organisatorisk kulturanalyse giver indsigt, der hjælper med at berige kulturen og støtte organisatorisk succes. Forståelse af medarbejdernes synspunkter gør det muligt at udvikle strategier for at forbedre arbejdspladsen og opnå bedre resultater.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

Abonner på vores nyhedsbrev