Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for YGpartner (Gældende fra 1 April 2024)

Generelle oplysninger:

Firmanavn: YGpartner

Adresse: Krogholtsvej 2, hvidovre 2650

CVR: 44680637

Telefon:

Email: info@ygpartner.com

 

Generelle vilkår

Tilbud og Accept

Alle tilbud fremsendt af YGpartner er baseret på den til enhver tid gældende prisliste, medmindre andet specifikt er aftalt i det fremsendte tilbud. Priserne opgivet i tilbuddene er eksklusive moms og kræver skriftlig accept indenfor 14 dage fra tilbuddets datering for at være gyldige. Tilbud, der ikke accepteres indenfor denne frist, anses for at være bortfaldet, medmindre en anden skriftlig aftale foreligger.

Samarbejdsaftalers varighed og annullering

Samarbejdsaftaler indgået med YGpartner har en løbetid på højst 12 måneder fra aftalens indgåelse, medmindre andet er aftalt. Ubrugte produkter eller tjenester vil som udgangspunkt ikke blive refunderet. Køb, der dækker en 12-måneders periode, kan ikke annulleres, og et eventuelt ophør af brugen af de købte produkter eller tjenester fører ikke til refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. YGpartner forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at annullere samarbejdsaftaler før tid og vil i så fald tilbagebetale en forholdsmæssig del af det betalte beløb.

Ændringer og Tilpasninger

YGpartner forbeholder sig retten til at ændre de generelle vilkår for samarbejdsaftaler og tilbud. Eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen og gælder ikke for aftaler indgået før ændringens tidspunkt. 

Ydelser

Hos YGpartner forstår vi vigtigheden af skræddersyede HR-løsninger, der matcher hver fase i en virksomheds udvikling. Derfor tilbyder vi et dynamisk udvalg af ydelsespakker, designet til at dække alle aspekter af HR- og rekrutteringsbehov. Vores ydelser omfatter:

HR in a Box

Basis Box: Tilbyder en samling af skabeloner og værktøjer, der er afgørende for virksomheder i vækst uden et fast HR-fundament. Denne box er tilpasset behovet for hurtig implementering og indeholder alt nødvendigt for at etablere grundlæggende HR-processer og -politikker.

Væskt Box: Specielt udviklet til virksomheder med et etableret HR-fundament, der søger at udvide deres medarbejder- og lederudvikling. Denne box indeholder avancerede skabeloner og værktøjer, der er klar til brug, for at understøtte kontinuerlig udvikling og talentforvaltning.

Mix Box: Tilbyder en kombination af både Startup og Growth Boxes til virksomheder, der ønsker den fulde pakke for en omfattende HR-støtte, der dækker både grundlæggende og avancerede behov.

HR Udviklingsbox

DataBox: Fokuserer på ren dataindsamling og analyse for at give virksomheder dybdegående indsigt i deres HR-praksisser og medarbejderengagement.

Udviklingsbox: Tilbyder avancerede værktøjer og ressourcer for medarbejder- og organisationsudvikling.

Strategisk Box: Den ultimative løsning for virksomheder, der søger at integrere deres HR-strategier med deres overordnede forretningsmål, inklusiv skræddersyede vejledninger og strategiplane

Rekrutteringsbox

Basis Box: Tilbyder grundlæggende værktøjer og skabeloner for at kickstarte rekrutteringsprocessen.

Silver Box: En opgradering fra Basis med mere avancerede værktøjer og ressourcer, designet til at forbedre effektiviteten af rekrutteringsprocessen.

Elite Box: Den mest omfattende løsning, der inkluderer vores bedste værktøjer, skabeloner, og strategier for at tiltrække top-talenter og optimere rekrutteringsprocessen

 

Priser og Betalingsbetingelser

Priserne for YGpartner ydelser er baseret på en detaljeret vurdering af de tilbudte løsninger og værdien, de bringer til vores kunder. Vi tilbyder en transparent prisstruktur, som er tilgængelig i vores til enhver tid gældende prisliste. Denne liste indeholder detaljerede oplysninger om omkostningerne ved vores forskellige ydelser, herunder HR in a Box, Rekrutteringsbox, og HR Udviklingsbox, samt eventuelle tilpasnings- eller tillægsydelser.

Klippekortsystem

Hos YGpartner er vi stolte over at tilbyde et fleksibelt klippekortsystem, der giver vores kunder adgang til vores brede udvalg af YGpartner-tjenester. Klippekortene er designet til at imødekomme forskellige behov og budgetter, og de kan anvendes til enhver af vores tilbudte services.

Klippekort Niveauer

Basis Klippekort: Tilbyder en fast mængde klip og timer, der kan anvendes til vores services. Gyldigt i 12 måneder fra købsdato.

Silver Klippekort: Inkluderer flere klip og timer end Basis, samt en gratis konsultationstime. Gyldigt i 12 måneder fra købsdato.

Gold Klippekort: Vores premium tilbud med det højeste antal klip og timer, flere gratis konsultationstimer, og eksklusiv support. Gyldigt i 12 måneder fra købsdato.

Anvendelse og Gyldighed

Klippekortene er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen og giver en fleksibel løsning for kunder, der ønsker at udnytte vores services efter behov. Klippekortene kan anvendes til ethvert tilbud fra YGpartner, hvilket gør det enkelt og bekvemt for vores kunder at tilpasse deres brug af vores ydelser.

Betingelser

Klippekortsystemet er underlagt YGpartner generelle handelsbetingelser. Vi forbeholder os retten til at ændre vilkår og betingelser for klippekortene, herunder gyldighedsperiode og anvendelse. Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret tydeligt til vores kunder.

Ved køb af et klippekort accepterer kunden de til enhver tid gældende vilkår for brug. Det er kundens ansvar at udnytte klippekortets fulde potentiale inden for den angivne gyldighedsperiode.

Betalingsbetingelser

Betaling for YGpartner ydelser skal ske i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, der er angivet i tilbuddet eller den indgåede samarbejdsaftale. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden for 30 dage fra fakturadatoen. Vi accepterer betaling via bankoverførsel og andre forudgodkendte betalingsmetoder.

Ændringer i Priser

YGpartner forbeholder sig retten til at revidere vores prisliste og betalingsbetingelser. Eventuelle ændringer vil blive meddelt til vores kunder med rimelig varsel, typisk 30 dage før de nye priser træder i kraft. Ændringer i priser vil ikke påvirke allerede indgåede aftaler før deres næste fornyelsesperiode.

Sen Betaling

Ved for sen betaling forbeholder YGpartner sig retten til at opkræve renter af det udestående beløb i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sen betaling kan også medføre en pause i leveringen af ydelser, indtil fuld betaling er modtaget.

 

YGpartner ejerskab og kundens brugsret

Ejerskab og Ophavsret

YGpartner har fuldt ejerskab, ophavsret, og alle andre rettigheder til sine produkter og ydelser, inklusiv men ikke begrænset til retten til personoplysninger og anden data, der indsamles og opbevares i forbindelse med levering af disse produkter og ydelser. Som ejer og dataansvarlig for disse personoplysninger, forvalter YGpartner disse rettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen.

Kundens Brugsret

Som kunde hos YGpartner, har du/din virksomhed ret til at anvende YGpartner’s produkter og ydelser i det omfang og på de betingelser, der er aftalt mellem parterne. Dette inkluderer retten til at tilgå relevante personoplysninger i overensstemmelse med de formål, der er aftalt. Du/din virksomhed er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles direkte af dig/din virksomhed fra YGpartner’s produkter og ydelser.

Datahåndtering og Fortsat Ejerskab

Efter videregivelse af data og personoplysninger til dig/din virksomhed, opbevarer og behandler YGpartner fortsat disse oplysninger i forbindelse med de aftalte produkter og ydelser. YGpartner bevarer ejendomsretten til og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for alle personoplysninger og data, som behandles i forbindelse med YGpartner’s produkter og ydelser.

YGpartner forpligter sig til at opbevare og behandle alle personoplysninger under højeste fortroligheds- og sikkerhedsstandarder, som krævet af gældende lovgivning, for at beskytte dine data og rettigheder.

Overensstemmelse med Lovgivning

YGpartner og dets kunder forpligter sig til at overholde alle relevante lovgivninger, herunder men ikke begrænset til databeskyttelseslovgivningen, i forbindelse med brugen af YGpartner’s produkter og ydelser. Begge parter skal udvise due diligence i forbindelse med behandlingen af personoplysninger for at sikre beskyttelsen af datasubjekternes rettigheder.

 

Annonceringsomkostninger for markedsføring og kampagnekørsel

Foruden de basale omkostninger ved stillingsannoncering tilbyder YGpartner muligheden for at øge rækkevidden af dine jobannoncer gennem målrettet markedsføring og kampagnekørsel. Dette er en værdifuld service for virksomheder, der ønsker at maksimere synligheden af deres jobopslag og tiltrække det bedst mulige talent.

Fastlæggelse af Budget: Omkostningerne til markedsføring og kampagnekørsel fastlægges i samråd med dig som kunde. Vi aftaler det specifikke beløb, der kan anvendes til markedsføringsaktiviteter, hvilket sikrer fuld gennemsigtighed og kontrol over dine omkostninger.

Tilvalg: Markedsføring og kampagnekørsel er et tilvalg til standardpakken for stillingsannoncering og vil blive faktureret separat fra de basale annonceringsomkostninger. Dette giver virksomheder fleksibiliteten til at vælge en tilpasset annonceringsstrategi, der passer til deres unikke behov og budget.

Ændringer i Annoncer

YGpartner forbeholder sig retten til at ændre et bestilt annoncedesign eller indholdet af en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller hvis annoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser. Vi sikrer, at eventuelle nødvendige ændringer foretages med respekt for annoncens oprindelige formål, samtidig med at vi opretholder overensstemmelse med lovgivningen og tekniske krav

 

Billedmateriale til visuelle produkter

Materialelevering

YGpartner forbeholder sig retten til at finde og anvende billedmateriale til opsætning af visuelle annonceprodukter for din virksomhed, såfremt dette materiale ikke fremsendes af dig. Det er dog dit ansvar at sikre, at alt billedmateriale, uanset om det er fremsendt direkte af dig eller indhentet fra din virksomheds hjemmeside, lovligt kan anvendes og overholder gældende lovgivning, herunder reglerne for ophavsret og persondata.

Ansvar for Billedmateriale

Som kunde er det dit ansvar at garantere, at det anvendte billedmateriale i de godkendte visuelle produkter er i overensstemmelse med alle relevante regler. Du skal også straks informere YGpartner, hvis et samtykke til brug af specifikt billedmateriale bliver trukket tilbage. YGpartner opfordrer kunder til at være omhyggelige med at tjekke for eventuelle særlige regler mht. foto og tilladelser.

Korrektur og Ændringer

For alle visuelle- og employer branding-produkter er de første to korrektur-/rettegange gratis. For yderligere rettegange forbeholder YGpartner sig retten til at fakturere for det antal timer, som kræves for at implementere ændringerne, til en sats af DKK 1000,- ekskl. moms per time. Det er kundens ansvar at gennemgå og godkende korrekturer nøje for at undgå unødvendige omkostninger.

Deling af Visuelle Produkter

Visuelle produkter, inklusiv dem der indeholder medarbejderfotos, offentliggjort på YGpartner’s, og sociale medier  platforme, kan deles af tredjeparter på sociale medier eller lignende platforme. I sådanne tilfælde er YGpartner ikke dataansvarlig for anvendelsen af disse billeder uden for vores egne platforme.

 

Reklamationer

YGpartner er forpligtet til at levere højkvalitets HR- og rekrutteringsløsninger gennem vores HR in a Box og Rekrutteringsbox ydelser. Vi forstår vigtigheden af pålidelige og effektive HR-værktøjer for vores kunder og tager eventuelle reklamationer meget alvorligt.

Reklamationer vedrørende HR in a Box og Rekrutteringsbox Ydelser

Fremsættelse af Reklamationer: Skulle der opstå situationer, hvor vores ydelser ikke lever op til dine forventninger, bedes reklamationer fremsættes skriftligt inden for en uge efter produktets leveringsdato eller serviceydelsens første anvendelse.

Detaljeret Beskrivelse: For at sikre en effektiv behandling af din reklamation, angiv venligst en detaljeret beskrivelse af problemet, herunder specifikke fejl eller mangler ved produktet eller ydelsen.

Håndtering og Godtgørelse

Undersøgelse og godtgørelse: YGpartner vil omhyggeligt undersøge alle fremsatte reklamationer. I tilfælde, hvor fejl og mangler er verificerede og ikke kan tilskrives kunden, vil vi efter eget skøn tilbyde passende godtgørelse. Dette kan inkludere ekstra eksponering af Rekrutteringsbox annoncer, udvidet adgang til HR in a Box ressourcer, eller i særlige tilfælde, delvis eller fuld godskrivning af det fakturerede beløb.

Maksimal godtgørelse: Eventuel godskrivning vil blive behandlet på en sag-til-sag basis og kan aldrig overstige det oprindeligt fakturerede beløb for det pågældende produkt eller ydelse.

 

Generelle Reklamationer

Reklamationer vedrørende stillingsannoncer skal fremsættes skriftligt til YGpartner senest en uge efter annoncens første visningsdag. Det er vigtigt, at reklamationer indeholder detaljerede oplysninger om det specifikke problem for at sikre en hurtig og effektiv behandling.

Generelt om personoplysninger

I overensstemmelse med vores aftale om køb af produkter og anvendelse af YGpartner’s services behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at levere vores ydelser effektivt. Vores forpligtelse til databeskyttelse er fundamentalt for måden, hvorpå vi driver vores virksomhed, og vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt.

Persondatapolitik

For en dybdegående forståelse af, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi sikrer disse oplysninger, samt hvilke rettigheder du har som dataansvarlig, opfordrer vi dig til at gennemgå YGpartner’s persondatapolitik for arbejdsgivere. Denne politik er udformet for at give klarhed over vores praksisser og dit forhold til de personoplysninger, vi håndterer.

Telefonsupport

Skulle du have spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, eller ønsker du at udøve dine rettigheder i denne sammenhæng, er du velkommen til at kontakte os:

Email: info@ygpartner.dk

Telefon: +45 53657786