Sygefraværspolitik – hvorfor?

Sygefraværspolitik - hvorfor?

Sygefravær er en udfordring, som mange virksomheder står overfor. Det påvirker ikke kun produktiviteten, men også medarbejdernes trivsel og virksomhedens økonomi. I denne blog vil vi give en generel introduktion til sygefravær, se på aktuelle data fra det danske marked og diskutere nogle af de mest effektive strategier for at reducere sygefravær.

en undersøgelse fra DST om sygefravær

 

Ifølge Danmarks Statistik var det gennemsnitlige sygefravær i Danmark 3.5% i 2022. Dette tal varierer dog betydeligt afhængigt af sektor og virksomhedsstørrelse. For eksempel har offentlige arbejdspladser ofte højere sygefravær end private virksomheder, og virksomheder i sundheds- og plejesektoren rapporterer generelt højere sygefraværsrater sammenlignet med andre sektorer.En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at sygefravær ofte er forårsaget af både fysiske og psykosociale faktorer. Stress, dårligt arbejdsmiljø og manglende ergonomi er nogle af de væsentligste årsager til sygefravær i Danmark.

Hyppige årsager til sygefravær

 

Fysiske årsager
  • Sygdomme, skader, kroniske tilstande
  • Arbejdsmiljørelaterede problemer såsom dårlig ergonomi
Psykosociale årsager
  • Stress, angst, depression
  • Dårligt arbejdsmiljø og høje arbejdsbelastninger

Hvorfor en sygefraværspolitik?

En sygefraværspolitik er essentiel i arbejdet med at håndtere sygefravær. Den definerer organisationens holdninger og retningslinjer i forhold til sygefravær og hjælper med at sikre en ensartet og retfærdig håndtering af sygefravær på tværs af virksomheden. Dette skaber tryghed blandt medarbejderne og bidrager til en lavere sygefraværsrate.

Formål med en Sygefraværspolitik:

  • Ensartede retningslinjer for håndtering af sygefravær
  • Øget tryghed og retfærdighed for medarbejderne
  • Reduceret sygefravær gennem klare og konsistente procedurer

Elementer i en effektiv sygefraværspolitik

Klar sygemeldingsprocedure og præcis registrering

Medarbejderne skal vide, hvordan, hvornår og til hvem de skal melde sig syge. Det kan være via telefon til lederen eller gennem en digital løsning. Registrering af sygefravær skal være nøjagtig og ensartet for at sikre korrekte sygefraværsdata.

Hold kontakten med den sygemeldte

Regelmæssig kontakt med den sygemeldte medarbejder hjælper med at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen og kan fremme en hurtigere tilbagevenden. Beskriv hvornår og hvordan medarbejderen kan forvente at blive kontaktet, f.eks. på dag 3, dag 8 og dag 20 af sygemeldingen.

Opfølgning og sygefraværssamtaler

Indfør faste triggerpunkter for sygefraværssamtaler, f.eks. ved gentaget fravær (3 sygemeldinger på 6 måneder) eller længerevarende fravær (10 sygedage i træk). Sygefraværssamtaler skal fokusere på at forstå årsagerne til fraværet og finde løsninger, der kan hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet.

Forebyggende og støttende tilbud

Tilbyd sundhedsfremmende initiativer som ergonomiske forbedringer, motionsprogrammer og stresshåndteringskurser. Beskriv hvordan virksomheden arbejder med at forebygge sygefravær, f.eks. gennem trivselssamtaler og regelmæssige sundhedstjek.

Konsekvenser af ingen sygefraværspolitik

Manglende sygefraværspolitik kan føre til uretfærdig behandling af medarbejderne og gøre det svært for ledere at håndtere sygefravær korrekt. Uensartede procedurer kan skabe frustration og øge sygefraværet, da medarbejderne ikke føler sig retfærdigt behandlet. Det kan også føre til ineffektiv opfølgning og længerevarende sygemeldinger, som kunne være undgået med en struktureret tilgang.

Sygefravær er en kompleks udfordring, der kræver en strategisk tilgang for at blive håndteret effektivt. Ved at forstå de underliggende årsager til sygefravær og implementere klare politikker og forebyggende initiativer kan virksomheder reducere sygefraværet og skabe et sundere arbejdsmiljø.

En veldefineret sygefraværspolitik, regelmæssig kontakt med sygemeldte medarbejdere og målrettede sundhedsinitiativer er nøglen til at tackle sygefravær effektivt. I fremtidige blogindlæg vil vi dykke dybere ned i specifikke strategier og løsninger, herunder hvordan man gennemfører effektive sygefraværssamtaler, udvikler sundhedsfremmende programmer og anvender dataanalyse til at forbedre sygefraværsstyring.

Kontakt YGpartners for en gratis og uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe med at nedsætte stress og sygefravær. – book os via linket Book.

Relaterede indlæg