Pestel-analyse til at forudsige HR-strategier på markedet

Pestel analyse

Tjek liste til HR strategi

 

Over 43% af HR professionelle har enten ikke en HR strategi eller bekendt med en HR strategi.  Uden strategi vil det ikke være muligt at forudse fremtidige arbejdsplads- eller talent behov baseret på eksterne markedsfaktorer. Som HR er det essentielt at kunne forudse og tilpasse sig de eksterne faktorer, der påvirker organisationen. En effektiv metode til at opnå denne indsigt er gennem en PESTLE-analyse. PESTLE er et strategisk værktøj, der hjælper med at vurdere de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, lovgivningsmæssige og miljømæssige faktorer, der påvirker virksomheden.

Hvad er en PESTLE-analyse?

En PESTLE-analyse er en struktureret måde at identificere og analysere de eksterne faktorer, der påvirker en organisation. Forkortelsen står for:

  • Politiske faktorer
  • Økonomiske faktorer
  • Sociale faktorer
  • Teknologiske faktorer
  • Lovgivningsmæssige faktorer
  • Miljømæssige faktorer

Ved at gennemgå disse seks faktorer kan der opnås en dybere forståelse af det miljø, der opereres i, og hvordan strategier kan tilpasses for at imødekomme ændringer, især med fokus på det danske marked.

Pestel analyse

De seks faktorer i en PESTLE-analyse

Politiske faktorer

Politiske faktorer omfatter regeringens politikker, politisk stabilitet og ændringer i lovgivningen, der kan påvirke arbejdsstyrken i Danmark. Eksempler på dette kunne være ændringer i den danske arbejdslovgivning, mindsteløn, og som den nye lov om registrering af arbejdstid

Den danske regerings initiativer for at fremme beskæftigelse eller støtte specifikke sektorer kan også have direkte indvirkning på HR-strategier.

Økonomiske faktorer

Økonomiske faktorer dækker bredere økonomiske forhold som inflation, arbejdsløshed og økonomisk vækst. For eksempel kan en økonomisk nedgang i danmark føre til budgetnedskæringer og ansættelsesstop, mens en økonomisk opgang kan kræve øget rekruttering og uddannelse. Det er også vigtigt at overveje løninflation og det generelle arbejdsmarked i Danmark, da disse faktorer påvirker evnen til at tiltrække og fastholde talent.

Sociale faktorer

Sociale faktorer ser på samfundstendenser og demografiske ændringer, der påvirker arbejdsstyrken. Ændringer som en aldrende befolkning eller stigende diversitet kræver fokus på planlægning af efterfølgere og udvikling af inkluderende ansættelses praksisser. For eksempel kan ændringer i danske værdier, såsom et øget fokus på balance mellem arbejde og privatliv samt bæredygtighed, påvirke medarbejdernes forventninger og engagement.

Teknologiske faktorer

Teknologiske faktorer omhandler nye teknologiske fremskridt og innovationer. For eksempel kræver stigningen i kunstig intelligens og automatisering, at kompetencer og færdigheder kontinuerligt udvikles, samt at værktøjer opgraderes. I Danmark ses en stigende anvendelse af digitalisering og teknologi inden for HR, hvilket kræver investeringer i nye systemer og løbende uddannelse af medarbejdere.

Lovgivningsmæssige faktorer

Lovgivningsmæssige faktorer inkluderer overholdelse af dansk arbejdsmarkedslovgivning, sundheds- og sikkerhedsregler samt databeskyttelsesregler som GDPR. Det er essentielt at sikre, at medarbejderdata håndteres korrekt for at undgå juridiske problemer. I Danmark skal der også være opmærksomhed på ændringer i reglerne for f.eks. barsel, ferie og arbejdsmiljø.

Miljømæssige faktorer

Miljømæssige faktorer fokuserer på bæredygtighed og miljøhensyn, der påvirker virksomheden i Danmark. Dette kan omfatte alt fra at reducere virksomhedens CO2-aftryk til at udvikle grønne arbejdspladser. Danske virksomheder forventes i stigende grad at tage ansvar for deres miljøpåvirkning, hvilket kan påvirke alt fra rekruttering til virksomhedens omdømme.

Hvorfor bruge en PESTEL-analyse?

Forudse ændringer i det eksterne miljø: en PESTLE-analyse hjælper med at forudse ændringer i det eksterne miljø, så strategier kan tilpasses proaktivt. For eksempel kan nye  love eller økonomisk nedgang i Danmark have stor indvirkning på medarbejderfordele eller et kæmpe nedskæring i organisation.

Justere HR-strategi med forretningsmål: Ved at forstå de eksterne faktorer, der påvirker organisationen, kan HR-strategier bedre justeres med virksomhedens overordnede mål. ‘

 

Tjek liste til HR strategi

Sådan udføres en PESTLE-analyse

Trin 1: Identificer formålet og omfanget

Før PESTLE-analysen påbegyndes, skal formålet og omfanget klart defineres. Bestem, hvad der ønskes opnået, og hvilke specifikke aspekter af virksomheden eller HR-strategien, der skal analyseres. Dette sikrer, at analysen forbliver fokuseret og relevant.

Trin 2: Saml relevant information

Data og information om hver af de seks PESTLE-faktorer skal indsamles. Brug pålidelige kilder som regeringens rapporter, industris analyser, markedsundersøgelser og ekspertudtalelser. I Danmark kan dette omfatte data fra Danmarks Statistik og fagforeninger.

Trin 3: Analyser Hver PESTLE-faktor

De indsamlede data for hver PESTLE-faktor skal undersøges. Identificer, hvordan hver faktor kan påvirke organisationen og specifikt HR-funktionen. Overvej både nuværende påvirkninger og potentielle fremtidige tendenser.

Trin 4: Identificer muligheder og trusler

Baseret på analysen skal de muligheder og trusler, hver PESTLE-faktor medfører, identificeres. Udarbejd en liste over potentielle påvirkninger på HR og vurder, hvilke faktorer der er mest presserende.

Trin 5: Prioriter faktorerne

Betydningen af hver PESTLE-faktor skal vurderes og prioriteres baseret på deres potentielle indflydelse på organisationen og HR-funktionen. Fokuser på de mest kritiske faktorer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed eller præsenterer de største muligheder.

Trin 6: Udvikl strategiske svar

Udvikl handlingsplaner, der udnytter de identificerede muligheder og mindsker truslerne. Sikr, at HR-strategierne er tilpasset eksterne ændringer.

Trin 7: Overvåg og gennemgå

Det eksterne miljø skal overvåges regelmæssigt, og PESTLE-analysen skal gennemgås for at sikre, at den forbliver aktuel og relevant. Opdater analysen for at afspejle nye informationer eller ændringer i de eksterne faktorer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

Abonner på vores nyhedsbrev