7 tips til vellykket onboarding

 

7 tips til vellykket onboarding

Effektiv onboarding er afgørende for en nyansats langsigtede succes og tilknytning til virksomheden. Forskning fra blandt andet McKinsey viser, at en god onboarding-proces kan øge medarbejdertilfredshed og fastholdelse betydeligt. McKinsey’s undersøgelser viser, at medarbejdere med en positiv onboarding-oplevelse er op til 32% mere tilbøjelige til at blive i deres job på lang sigt.

7 tips til vellykket onboarding

 

1. Giv en personlig velkomst

Onboarding starter før den første arbejdsdag. Overvej en personlig gestus som at sende blomster eller en velkomstbesked fra teamet. Disse små handlinger kan gøre en stor forskel og hjælpe nye medarbejdere med at føle sig velkomne og værdsatte fra dag ét.

2. Skab en struktureret proces

Struktur er nøglen til en effektiv onboarding. Planlæg onboardingprocessen med klare tidsintervaller og temaer, såsom praktisk information, jobdetaljer og introduktion til organisationens kultur og værdier. En velorganiseret start sikrer, at nye medarbejdere får den nødvendige information uden at føle sig overvældede.

3. Integrer praktiske opgaver tidligt

Engager nye medarbejdere med små, men meningsfulde opgaver allerede fra første arbejdsdag. Dette styrker deres selvtillid og viser, at de kan bidrage positivt til teamet med det samme.

4. Etabler en buddyordning

Tilknyt en mere erfaren medarbejder som en ‘buddy’, der kan hjælpe den nye medarbejder med at falde til. Dette skaber et støttende netværk og letter integrationen i både det sociale og faglige miljø.

5. Tjek op på trivsel og opgaver løbende

Vær proaktiv med regelmæssige check-ins for at vurdere både trivsel og arbejdsprogression. Dette viser, at du værdsætter deres velbefindende og er engageret i deres fortsatte udvikling.

6. Opfordr til spørgsmål og feedback

Stimuler en kultur, hvor det er sikkert at stille spørgsmål og give feedback. Dette kan give værdifuld indsigt i arbejdsprocesser og mulige forbedringer, samtidig med at det styrker den nye medarbejders følelse af, at deres mening tæller.

7. Brug data til at tilpasse onboarding

Tilpas onboardingprocessen baseret på den enkeltes præferencer og behov, som du har lært gennem ansættelsesprocessen. Dette kan omfatte alt fra arbejdsstil til læringspræferencer, hvilket sikrer en mere personlig og effektiv onboarding.

Onboarding er mere end bare en introduktion til arbejdspladsen – det er fundamentet for en langvarig og succesfuld ansættelse. Ved at følge disse syv råd kan du sikre, at dine nye medarbejdere ikke kun overlever, men trives i deres nye roller.

Relaterede indlæg