Hvad er HR analytics – tips, inspiration og facts

 

 

 Hvad er HR analytics - tips, inspiration og facts

Hvordan kan din organisation forbedre sin brug af data for at styrke medarbejderengagement og resultater?

HR Analytics, også kendt som People Analytics, er afgørende for moderne virksomhedsledelse. Men hvad er HR Analytics egentlig, og hvordan kan det hjælpe din organisation? Ifølge Talentech viser undersøgelser, at 75% af virksomheder mener, at HR Analytics er vigtig for virksomhedens udvikling, men kun 8% føler, at de anvender det effektivt i praksis. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad HR Analytics er, og dele tips, inspiration og facts om, hvordan din organisation kan bruge data til at styrke medarbejderengagement og resultater.

Optimering af HR-processer med analytics

Rekruttering: HR Analytics revolutionerer rekrutteringsprocessen ved at anvende data til at forudsige kandidaters succes i specifikke roller, identificere de mest effektive rekrutteringskanaler og reducere tids- og omkostningsaspekter af ansættelser. I Danmark, hvor arbejdsmarkedet kan være både konkurrencepræget og diversificeret, muliggør HR Analytics en mere målrettet tilgang, der sikrer, at de rette talenter matches med de rette positioner.

Medarbejderudvikling:Ved at fx analysere data om medarbejderes præstationer, akademiske baggrund og karriereveje kan HR-afdelinger skræddersy udviklingsprogrammer, der ikke kun opfylder individuelle karriereambitioner, men også organisationens behov. 

Fastholdelse af medarbejder: At holde på talentfulde medarbejdere er afgørende, især i et højkompetent arbejdsmarked som det danske. HR Analytics hjælper med at identificere risikofaktorer for medarbejderfratrædelser og udvikle effektive fastholdelsesstrategier. Ved at forstå, hvilke faktorer der bidrager til medarbejderes tilfredshed og engagement, kan organisationer proaktivt tackle potentielle problemer, før de fører til opsigelser.

Dataens Kraft i HR

Dataanalyse har transcenderet sin traditionelle understøttende rolle og er blevet en drivkraft for strategisk planlægning. Ved at udnytte HR-data kan virksomheder forudse fremtidige trends og tilpasse sig ændringer i markedet mere effektivt.

For eksempel kunne et dansk produktionsfirma anvende HR Analytics til at forudsige behovet for nye færdigheder i takt med implementeringen af ny teknologi på fabriksgulvet. Ved at forstå disse behov i god tid kan virksomheden planlægge oplæring og udvikling af eksisterende medarbejdere, hvilket ikke kun optimerer omkostningerne, men også sikrer, at teamet er klar og kompetent til at håndtere nye operationelle krav.

Desuden bidrager HR-data til bedre forståelse af sammenhængen mellem medarbejdertrivsel og produktivitet. En omfattende analyse af medarbejdertilfredshedsundersøgelser og produktivitetsdata kan afsløre vigtige indsigter om, hvordan forskellige HR-initiativer direkte påvirker virksomhedens bundlinje. Dette understøtter ledelsens beslutningsproces ved at tilvejebringe konkrete beviser på ROI (return on investment) af forskellige HR-programmer.

Typer af Data Indsamlet af HR

Performance Data: Performance data spiller en central rolle i at måle og forstå medarbejdernes præstationer. Disse data indsamles gennem en række forskellige kilder, såsom årlige præstationsevalueringer, løbende performance reviews og 360-graders feedbacksystemer. Ved at analysere disse data kan HR-afdelinger identificere styrker og udviklingsområder for både individuelle medarbejdere og teams som helhed.

Tilfredshedsmålinger: Medarbejdertilfredshedsmålinger er værdifulde værktøjer, der giver indsigt i medarbejdernes generelle trivsel og engagement i arbejdet. Disse undersøgelser kan variere fra årlige til mere hyppige pulsmålinger, der sporer medarbejdernes tilfredshed med alt fra arbejdsmiljøet til deres relationer med ledere og kollegaer. 

Ansættelsesdata: Data indsamlet under rekrutteringsprocessen kan give uvurderlige indsigter, der hjælper med at forbedre fremtidige ansættelser. Dette inkluderer information om kandidaternes kvalifikationer, interview-feedback, succesraten af de ansatte fra forskellige rekrutteringskanaler og tiden det tager at besætte en stilling. Ved at analysere disse data kan HR optimere rekrutteringsstrategier, f.eks. ved at identificere de mest effektive rekrutteringskanaler eller ved at forfine jobbeskrivelser og udvælgelseskriterier for bedre at matche virksomhedens behov.

Basisanalysemetoder

Deskriptiv Analyse:Deskriptiv analyse i HR Analytics indebærer brugen af grundlæggende statistik for at beskrive og opsummere eksisterende datasæt. Almindelige statistiske målinger inkluderer middelværdier, medianer, standardafvigelser og procentdele. For eksempel kan HR-afdelinger anvende deskriptive analyser til at bestemme den gennemsnitlige ansættelsestid, medarbejdernes aldersfordeling, eller distributionsmønstre af medarbejderfeedback.

Diagnostisk Analyse: tager skridtet videre ved ikke blot at beskrive data, men også at undersøge årsagerne bag eksisterende mønstre eller problemer. For eksempel kan en HR-afdeling bruge diagnostisk analyse til at undersøge årsagerne til høj medarbejderomsætning ved at analysere relationen mellem jobtilfredshed, arbejdsbelastning og medarbejderafgang. Ved at identificere og forstå disse årsagssammenhænge kan virksomheden implementere målrettede initiativer for at adressere de underliggende problemer.

 

undersøgelse af HR data på marked

 

Undersøgelser viser, at 75% af virksomheder mener, at HR Analytics er vigtig for virksomhedens udvikling, men kun 8% føler, at de anvender HR Analytics effektivt i praksis. HR Analytics handler om at indhente og analysere medarbejderdata for at forbedre den samlede medarbejderperformance og træffe datadrevne beslutninger, der skaber værdi for virksomheden. Ved at anvende HR Analytics kan virksomheder spotte tendenser, risici og muligheder, der styrker rekruttering, onboarding, medarbejderudvikling og fastholdelse.

 

I denne artikel har vi udforsket de grundlæggende aspekter af HR Analytics og dens kritiske rolle i moderne HR-management. Fra definitionen og vigtigheden af dataindsamling til specifikke analysemetoder og tilgængelige værktøjer har vi set, hvordan HR Analytics ikke kun forbedrer beslutningstagningen, men også transformerer strategisk planlægning og operationsledelse.

HR Analytics giver virksomheder mulighed for præcist at måle og forstå mange dimensioner af deres arbejdsstyrke—fra rekrutteringsstrategier og medarbejderperformance til tilfredshed og fastholdelse. Med værktøjer som Tableau og HRIS systemer, eller endda enkle spørgeskemaer og Excel-analyser, er det muligt for organisationer af enhver størrelse at udnytte data til at fremme deres mål.

Tænk over, hvordan din organisation aktuelt bruger data i HR-funktioner. Er der områder, hvor mere avanceret dataanalyse kunne implementeres? Hvordan kunne din organisation forbedre brugen af HR Analytics for at opnå bedre resultater og øge medarbejderengagement? 

Kontakt YGpartners for en gratis og uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe med at indsamle og analysere jeres HR-data – book os via linket Book

Relaterede indlæg